CARD DE DISCOUNT & CARD CADOU

REGULAMENTUL DE UTILIZARE

“ CARD DE DISCOUNT  SI  CARD CADOU – LA PROMENADA

 

I. EMITENT:

Societatea PROMENADA SISI SRL,  cu sediul în Rasnov, str. Teilor, nr. 88, Judeţul Brasov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J/08/662/2012, codul unic de înregistrare RO30142660, reprezentată prin Ungureanu Constantin in calitate de administrator.

II. Definiția unor termeni:

Card fizic – Un card de discount emis de organizator în format fizic pe suport de plastic având un cod de bare si un cod client pentru identificarea unică a titularului.

Puncte de discount – La efectuarea unor tranzacții de cumparare produse direct din restaurant sau prin comanda telefonica pentru delivery, specificate în prezentul regulament se acordarea un bonus in procente  din suma achitată, sub formă de puncte ce pot fi folosite conform condițiilor menționate în prezentul regulament.

Rata de acumulare – Procentul stabilit de organizatorul programului pentru acordare sub formă de puncte de discount, respectiv 5 % din valoarea notei de plată.

Rata de consum – Valoarea financiară a unui punct acumulat în programul de discount este raportat la valoarea monedei nationale. 1 punct = 1 leu

Comunicare comercială – Orice formă de comunicare cu utilizatorul ce implică promovarea serviciilor oferite de organizator.

Oaspete – persoana fizica care achizitioneaza produse sau servicii de la  Restaurantul La Promenada.

III.  Condiţii de utilizare:

1. De Programul “ CARD DE DISCOUNT – LA PROMENADA poate beneficia orice persoana fizica cu vârsta de minim 18 ani sau persoana juridica care a achiziționat de minim 3 ori  de  produse din Restaurantul La Promenada. Acordarea cardului se poate face la cererea oaspetelui sau poate fi oferit direct de catre organizator cu acordul oaspetelui.

Oaspetele trebuie sa completeze semneze formularul de primire al cardului care contine numele,prenumele persoanei fizice sau  denumirea societatii comerciale si numarul de telefon la care poate fi contactat.

2. Oaspetii pot decide oricând sa foloseaca sau sa nu mai foloseasca cardul de discount.

3. Oaspeti  au posibilitatea sa decida daca doresc să primească sau să nu primească  comunicări comerciale din partea organizatorului.

4. Regulamentul de utilizare este public si poate fi vizualizat pe site-ul www.lapromenada.ro.

5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament de utilizare  “ CARD DE DISCOUNT – LA PROMENADA, urmând ca modificările respective să intre în vigoare la momentul postării pe site, titularii cardurilor sunt obligati sa il  consulte periodic.

6. Cardul de discount nu poate fi utilizat la achzitionarea produselor pentru care pretul a fost negociat

7. Posesorii cardului sunt obligați să anunțe degradarea, disparitia,sau furtul acestuia prin   SMS la numărul de telefon 0742224090 sau la adresa de e-mail: promenada.sissy@gmail.com.

8. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător în cazul utilizării cardului de către alte persoane decât cele înscrise în programul de discount sau pentru punctele cheltuite din cele acumulate pe card în perioada anterioară anunțării dispariției sau furtului cardului.

9. Folosirea improprie sau frauduloasă a cardului de către posesorul său, atrage excluderea din program .

10. Cardul nu are valoare comercială și nu se emite contra cost. Nu se poate acorda numerar la contravaloarea punctelor acumulate în contul de card.

IV. Modul de utilizare :

La fiecare achiziţie prin comanda telefonica  de produse şi servicii din Restaurantul La Promenada, în contul cardului de discount va fi transferat, sub formă de puncte, discount aferent acesteia, calculat ca procent (5%) din valoarea notei de plată, cu condiţia comunicarii codului de client odata cu comanda . (1 punct valoreaza 1 leu, indiferent de metoda de plată cash sau cu cardul).

La fiecare achiziţie  de produse şi servicii direct in Restaurantul La Promenada, oaspetele primeste un discount de 10% astfel : în contul cardului de discount va fi transferat, sub formă de puncte un discount  calculat ca procent (5%)  iar direct pe nota de plata v-a primi un  discount de 5% din valoarea notei de plată . Pentru primirea acestor bonusuri oaspetele are oligatia sa prezinte cardul fizic sau in format electronic scanat pe telefon,  înainte ca nota de plată să fie emisă . (1 punct valoreaza 1 leu, indiferent de metoda de plată (cash sau cu cardul).

De exemplu : In cazul in care achizitionati produse si servicii direct din restaurant la  valoare a notei de plata de 500 lei veti beneficia de un discount de 10%  , respectiv 50 lei astfel : 5% in puncte discount , respectiv  25 puncte X 1 leu = 25 lei )valoarea ce poate fi  utilizata la următoarea achiziţie si 5% in suma de  25 lei  direct pe nota de plata. La final oaspetele achita 475 lei.   Punctele obţinute pot fi cheltuite pentru a achita integral un alt produs achiziţionat ulterior din cadrul restaurantului, în termen de 6 luni de la data acumulării acestora.

De asemenea, cardul poate fi încărcat de catre organizator la solicitarea oaspetelui iar pentru fiecare suma incarcata organizatorul va emite bon fiscal sau factura. Sumele încărcate astfel sunt transformate în puncte (ex: 100 lei încărcaţi la cerere = 110 puncte, întrucât se încarcă automat şi bonusul de 10%), putând fi folosite la oricare achiziţie ulterioară. Valabilitatea lor este de 6 luni de zile de la acumulare.

În funcţie de opţiunea posesorului de card, punctele acumulate din bonusurile aferente achiziţiilor pot fi utilizate începând cu următoarea achiziţie sau pot fi acumulate în cont. 

În cazul în care oaspetele  achită integral o notă de plată cu punctele de pe card, acesta nu va beneficia de bonus la achiziţia respectivă. În cazul în care plata notei se face parţial cu punctele acumulate anterior, clientul va primi puncte doar pentru valoarea plătită cash sau cu card bancar. În cazul plăţilor prin transfer în cont, bonusul va fi transferat după încasarea integrală a restului de plată pentru produsele achiziţionate.

Pentru acumularea sau cheltuirea punctelor, oaspetele la achitarea serviciilor si produselor direct in restaurant obligatoriu  trebuie să prezinte cardul  de discount fizic  sau  scanat  pe telefon iar  la comenzile online sa comunice ospatarului codul de client .

Nu se acordă puncte de fidelizare pentru bacșis, iar bacșisul nu poate fi achitat cu puncte.

Solicitarea acumulării de puncte în cont ulterior emiterii notei de plată, nu este acceptată dacă:

– Oaspetele nu are cardul fizic sau in format electronic iar la comenzile online  nu cunoaste codul de client .

– Oaspetele nu anunţă ospătarul inainte de inchiderea notei si emiterea bonului fiscal că doreşte să utilizeze cardul de discount sau la comenzile online nu comunica codul de client.

REGULAMENTUL DE UTILIZARE

“ CARD  CADOU – LA PROMENADA

I. EMITENT:

          SC Promenada Sisi  S.R.L., cu sediul în Rasnov, str. Teilor, nr.88, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J08/662/2012, C.I.F.: RO 30142660 este emitenta Cardurilor Cadou La Promenada (denumite in continuare carduri cadou), denumita in continuare „EMITENT”.

II.CONDITII DE ACHIZITIE

      1. Orice persoană care doreşte să ofere un cadou cu o valoare prestabilită, valoare ce poate fi folosită pentru achitarea consumaţiei în restaurantul La Promenada sau pentru serviciile de livrare la domiciliu, poate să achiziţioneze un card cadou, pe care să îl ofere persoanei pe care o are în vedere.

      2.Cardurile cadou pot fi achiziţionate de orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are sau nu domiciliu in Romania.

      3.Cardurile cadou sunt disponibile cu valori de 150 si 300 de lei.

      4.Cardul cadou dupa utilizare poate fi preschimbat cu card de discount.Mai multe detalii privind cardul de discount le gasiti pe https://www.lapromenada.ro/card

      5. Posesorul cardului cadou beneficiaza de un discount de 10% la consumaţia în restaurant şi 5% la comenzile online.

      6. Fiecare card are o valoare unică înscrisă pe faţă, iar pe verso un cod de client si un cod unic de bare, care va fi citit la momentul plăţii utilizand cardul în cauză sau se va comunica telefonic în cazul livrării la domiciliu.

 

 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În scopul derulării programului de discount SC PROMENADA SISI SRL  colectează date cu caracter personal.

Politica SC PROMENADA SISI SRL  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, publicată pe site-ul www.lapromenada.ro, explică de ce avem nevoie de anumite date cu caracter personal pentru a putea furniza anumite servicii, tipurile de informații pe care le colectăm, modul în care utilizăm aceste informații și ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care vi le prelucrăm.

Pentru a deveni posesor al cardului de discount  oaspetele trebuie să își manifeste acordul cu aceasta.

La înscriere, este necesar a fi furnizate numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon. Fără aceste date contul nu va putea fi creat.

Datele ce privesc numele și prenumele vor putea fi utilizate pentru identificarea utilizatorului și adresarea personalizată din comunicare prin e-mail.

Numărul de telefon va putea fi utilizat pentru validarea rezervărilor făcute de către oaspete

E-mail-ul va putea fi utilizat pentru identificarea unică a contului creat, precum și pentru transmiterea de comunicări comerciale.

Datele nu vor fi folosite pentru a trimite comunicări de marketing decât dacă persoana vizată și-a dat acordul în mod explicit pentru o astfel de comunicare. Chiar și în astfel de cazuri, există o opțiune ușor de folosit pentru dezabonare (retragerea consimțământului) în orice moment, astfel:

Dezabonare– se poate face din orice e-mail primit din partea programului de discount.

 Datele cu caracter personal mai pot fi folosite acolo unde este in interesul legitim al societății să administreze, să crească și să își dezvolte afacerea: pentru a răspunde oricăror reclamații, pentru a își proteja drepturile sau drepturile unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

Datele cu caracter personal vor fi stocate doar atât timp cât este necesar. Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vor fi prelucrate cel mult 3 ani de la data încetării calității de membru în programul de discount.

Divulgarea către terți

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe, cu excepția situațiilor în care divulgarea este necesară pentru a putea oferi serviciile noastre.

În anumite situații putem fi nevoiți să dezvăluim date personale pentru a ne conforma unei solicitări legale, atunci când considerăm de bună credință că divulgarea datelor este necesară pentru investigarea fraudelor, protejarea drepturilor, siguranța clienților sau angajaților noștri.

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date

– dreptul la rectificare

– dreptul la ștergerea datelor

– dreptul la restricționarea prelucrării

– dreptul la portabilitatea datelor

– dreptul la opoziție

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

– dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În legătură cu oricare dintre drepturi sau cu o solicitare în exercitarea acestora, persoana vizată poate contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa promenada.sissy@gmail.com

Vom încerca să răspundem la solicitare în termen de 15 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii. În toate cazurile, dacă această perioadă este extinsă, persoana vizată va fi informată despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.

Vom investiga și vom încerca să rezolvăm orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea sau dezvăluirea informațiilor cu caracter personal, dar în cazul unei nemulţumiri legate de răspunsul primit, persoana vizată poate face o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. 031.8059.211 /031.8059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

 

Comentariile sunt închise.