Regulament Concurs „La Promenada 10 ani !”

REGULAMENT CONCURS
21 – 30 aprilie 2024
Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea concursului
“La Promenada 10 Ani!”
inițiat de S.C. PROMENADA SISI S.R.L.,
și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată), reprezentând o
serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități:
1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1. Concursul “La Promenada 10 Ani!” (denumit în cele ce urmează “Concursul”) este organizat și desfășurat de S.C. PROMENADA SISI S.R.L., cu sediul social în Rasnov, strada Teilor, nr 88, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/662/2012, cod de înregistrare fiscală RO30142660,denumită în continuare „Organizator”.
1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în cele ce urmează „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții la Concurs.
1.3. Regulamentul de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul
Organizatorului: https://www.lapromenada.ro/
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul Concursului, prin întocmirea de acte adiționale.
2. DURATA CONCURSULUI ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
2.1. Concursul este organizat și se desfăşoară în mediul on-line, exclusiv pe pagina oficială
de Facebook La Promenada Rasnov (https://www.facebook.com/LaPromenada) și se
adresează doar persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani.
2.2. Concursul începe în data de 21.04.2024, ora 12.00, şi se încheie în data de 30.04.2024, ora 22.00.
3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. La Concursul “La Promenada 10 Ani!” au dreptul să participe numai persoanele fizice ce dețin un cont activ de Facebook, cu vârsta minimă de 18 ani împliniți.
3.2. Nu au drept de participare la acest Concurs următoarele persoane: angajaţii S.C. PROMENADA SISI S.R.L, sau membrii familiilor acestora până la gradul al II-lea (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).
3.3. Participarea la acest Concurs implică acceptarea și cunoașterea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
3.4. Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul câștigătorului referitor la faptul ca, persoana lui (imaginea), numele, prenumele și materiale foto, scrise, audio și video inregistrate de Organizator pot fi facute publice și folosite pentru a face publică premierea și asocierea acestuia cu Restaurant La Promenada, însă doar în legatură cu prezentul Concurs și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Utilizarea de către Organizator a acestor materiale se va face fără nici un fel de plată suplimentară pentru câștigători.

4. MECANISMUL CONCURSULUI ȘI ACORDAREA PREMIILOR
4.1. Pentru a participa la acest Concurs, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) Să aibă un cont valid de Facebook;
b) Să detina un bon fiscal de la o comanda in restaurant sau cu livrare. Sa faca un comentariu in care sa treaca „NUMAR NOTA- compus din 6 cifre” (se gaseste pe bonul fiscal sub ultimul produs de pe bonul fiscal) si sa distribuie concursul pe pagina sa de Facebook.

4.2. Reguli pe care trebuie să le respecte răspunsurile la postarea de Concurs lăsate de participanți:

• Să nu încalce, în niciun fel, legile și reglementările legale aplicabile;
• Să nu reprezinte o încălcare a drepturilor de autor sau dreptul la protecția datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane;
• Să nu conțină mențiuni ilegale, imorale sau antisociale;
• Să nu conțină și nu facă referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, sex, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;
• Să nu conțină amenințări către terțe persoane, firme sau grupuri, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viața privată și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane;
• Să facă referire strict la Concurs;
• Să nu încalce prevederile prezentului Regulament.

4.3. În cazul în care un comentariu nu respectă toate cerinţele de la punctul 4.2, acesta nu
va fi luat în considerare ca înscriere în Concurs si va fi sters de pe pagina.
4.4. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală a prevederilor
prezentului Regulament.
4.5. Decizia de acordare a premiului apartine în totalitate Organizatorului și nu poate fi
contestată.
4.6. După încheierea Concursului, din lista ce cuprinde toți participanții care s-au înscris și
îndeplinesc toate condițiile de participare, se va desemna câștigătorii în urma unei trageri la sorți cu ajutorul a doi clienti care se vor afla in restaurant data de 01.05.2024.
4.7. Lista cu castigatorii va fi postata pe pagina de Facebook La Promenada Rasnov (https://www.facebook.com/LaPromenada)
4.8. Pentru revendicarea premiului, câștigătorul va primi individual un mesaj direct pe Facebook de la un reprezentant al Organizatorului, prin care i se vor cere datele de contact necesare pentru validarea și revendicarea premiului: Nume și prenume, serie și număr carte de identitate, data de naștere, numărul de telefon și adresa de contact.
4.9. Câștigătorul are obligația de a trimite, în decurs de maxim 48 de ore, printr-un mesaj privat pe pagina oficială de Facebook La Promenada Rasnov (https://
www.facebook.com/LaPromenada) datele solicitate în vederea validării și atribuirii premiului. Pentru a intra in posesia contravalorii premiului castigatorul trebuie sa
aiba sa sa isi faca cont in platforma https://livrari.lapromenada.ro/

4.10. Dacă câştigătorul nu răspunde la mesajul primit din partea Organizatorului cu
informațiile solicitate în termenul de 48 de ore, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula câştigul, fără nicio despăgubire și se va proceda la desemnarea unui alt câștigător prin organizarea unei noi extrageri.
4.11. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de Organizator, se constată că în procesul de participare nu a fost respectat prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților premiul obținut.

5. PREMII
5.1 Se vor acorda 10 premii prin tragere la sorti in conditiile mentionate mai sus in valoare totala de 2000 de puncte = 2000 (doua mii) lei TVA inclus, astfel :

– un voucher in valoare de 500 puncte.

– un vocher in valoare de 300 puncte.
– un vocher in valoare de 200 puncte.
– sapte vouchere in valoare de 100 puncte.

5.2 Se vor acorda fara tragere la sorti 10 vouchere in valoare de 50 puncte primilor 10 clienti care isi fac cont in platforma de livrari https://livrari.lapromenada.ro/ si comanda cel putin odata fiind logat in cont si trece intr-un comentariu la postarea care face referire la concurs „NUMAR NOTA- compus din 6 cifre” (se gaseste pe bonul fiscal sub ultimul produs de pe bonul fiscal) si distribuie concursul pe pagina sa de Facbook.
Se vor acorda doar persoanelor care nu au avut pana la data de 21.04.2024 cont in platforma https://livrari.lapromenada.ro/ precum si persoanelor care au comandat doar telefonic pana la 21.04.2024 fara a detine un cont in platforma de comenzi online.
5.3 Premiul de fidelitate consta in :

–   Locul I – 10 (zece) sticle cu vin roze „AEROSOLI”de la Crama Murfatlar;

– Locul II – 6(sase) sticle cu vin Aligote – de la Crama La Sapata;

– Locul III – 6 (sase) sticle cu vin Issa Reisling – de la Crama La Salina,

si se vor acorda primilor 3 clienti care au cele mai multe comenzi facute online din contul sau in perioada ianuarie 2021 – martie 2024.

5.4 Voucherele poat fi folosite pentru a comanda din meniul a la carte al Restaurantului La Promenada sau pentru comenzi la domiciliu prin platforma https://livrari.lapromenada.ro/

5.5 Voucherele au caracter promoțional, NU pot fi preschimbate în bani sau alte bunuri sau beneficii.
5.6 Premiul de fidelitate acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lui în bani sau în alte bunuri.
5.7 Câștigătorul nu are dreptul să schimbe caracteristicile premiului câștigat, indiferent de motiv și nici nu pot ceda premiul unei alte persoane.
5.8 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este în drept de a elimina participantul care a fraudat.

6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
6.1. Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului pentru a fi prelucrate în cadrul Concursului la care face referire prezentul regulament, în vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului.
6.2. Tuturor participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, stocate pe durata Concursului. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. PROMENADA SISIR.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 și nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazului în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
6.3. Participantul la Concurs, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi:

– dreptul la informare (art. 12);
– dreptul de acces la datele sale (art. 13);
– dreptul de intervenție asupra datelor sale (art. 14);
– dreptul de opoziție în cazul prelucrării datelor sale (art. 15)

In vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o solicitare scrisă, datată și semnată, către Organizator, la sediul social al acestuia, menționat la Art. 1 din prezentul Regulament. 6.4. Pe durata prezentului Concurs, vor fi colectate de la participanți următoarele date personale, în condiții de deplină siguranță și prelucrate numai pentru desfășurarea în bune condiții a prezentului Concurs, pentru înscrierea în Concurs sau, după caz, pentru validarea câștigătorului si înmânarea premiului.
6.5. Prin participarea la prezentul Concurs, participanții sunt de acord ca, în cazul în care sunt desemnați câștigători, numele lor și premiul câștigat să fie făcute publice, pe pagina de Facebook La Promenada Rasnov (https://www.facebook.com/LaPromenada) potrivit legislației în vigoare și acestea vor putea fi utilizate în materialele publicitare ale Organizatorului, fără niciun fel de obligație de plată.
7. REGULAMENTUL OFICIAL
7.1. Regulamentul de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul Restaurant La Promenada https://www.lapromenada.ro/
8. TAXE ȘI IMPOZITE
8.1. Organizatorul nu este răspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiul oferit, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, potrivit premiului pe care le oferă și a căror valoare o va suporta, să îl rețină și să îl vireze la bugetul de stat, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
9.1. Concursul poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua sau desfășura prezentul Concurs. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament;
9.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial desfășurarea Concursului și executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice participanților la Concurs, printr-un comentariu la postarea de Concurs, pe pagina pagina de Facebook La Promenada Rasnov (https://www.facebook.com/LaPromenada), existența acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră;

10. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
10.1. În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.
   

                                                                                                   Organizator,
                                                                                        SC PROMENADA SISI SRL

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.